Bisidestek – Bisikletli Destek Ekibi

Hikayemiz

2019 yılında başlayan CoronaVirüs salgınından dolayı toplumun önemli bir kısmı (yaşlılar, evlerinde çocukları bırakacak kimsesi olmayan ebeveynler, engelliler, vs.) evden dışarı çıkamıyordu. BisiKoop ortakları, Mart-2020 ayında bu probleme yönelik BisiDestek isminde bir sosyal girişim başlattılar. BisiDestek girişiminde, evden çıkamayanların dışarıdaki ihtiyaçlarını, problemlerini çözmek için bisikletli gönüllüler organize oldular.
Bu süreçte 120’e yakın gönüllü ile 2500’e yakın kişi ve kurumun problemini çözdük. Çağrılar BisiDestek için devreye alınan 0850 ücretsiz çağrı merkezi üzerinden alındı. Çağrı merkezinde masa başında çalışan 7 gönüllü 4 ay boyunca hizmet verdi. Gönüllülerimiz aynı zamanda belediyelerin yardım ekiplerine ve sağlık çalışanlarına destek organizasyonlarına da hizmet verdiler.

İzmir Depremindeki ekip başarımızın, pek çok kesimce takdir edilmesi; ekibin elde ettiği deneyimleri kurumsallaştırarak kapasitesini geliştirmesi ve BisiDestek’in başka şehirlerde de örgütlenmesi konusunda bizleri cesaretlendirdi. Özellikle depremden sonra farklı şehirlerdeki bisikletlilerden BisiDestek’e bu yönde talepler gelmeye başladı ve biz de bir yandan bu talepler ile ilgili görüşmeleri yürütürken bir yandan da bu süreci doğru ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl başarılı bir modele dönüştürebileceğimizi tartıştık. Bu yönde çalışmalara başladığımız süreçte, STDV’nin Deprem Acil Fonu çağrısı ile karşılaştık. Tam ihtiyacımız olan bir anda, tam da BisiDestek’in hedefleri ile uyumlu bir çağrı motivasyonumuzu arttırdı ve başvurumuzu yaptık. Sonrasında STDV proje başvurumuzu kabul etti.

Proje amacımız; BisiDestek gönüllü organizasyonunu kurumsal bir yapıya kavuşturup ve kapasitesini geliştirerek başka şehirlerde olası afetler için hazır BisiDestek ekipleri oluşturmak ve ulusal çapta bir organizasyona dönüşmek.

Bu amacımız doğrultusunda 6 ay sürecek proje faaliyetlerimiz şunlardan oluşuyor;

BisiDestek gönüllülerine, takım olmaları ve kurmaları için, afet alanlarında daha dikkatli, planlı ve profesyonelce çalışmaları için gerekli eğitim ve atölye faaliyetleri yürütülecek.

Gerek gönüllü yönetişiminde gerekse gönüllülerin afet alanlarında çalışmaları için rehberler, yönergeler, taahhütnameler ve bunları destekleyen dijital uygulamalar (bulut üzerinde dosyalar, e-formlar, tablolar, vs. GoogleWorspace araçları ile) üretilecek.

Birisi BisiDestek gönüllü sürecine ilişkin olan Gönüllü Rehberi, diğeri BisiDestek’in afet alanlarında çalışırken yararlanacakları Afet Eylem Rehberi olmak üzere iki kitapçık oluşturulacak.

BisiDestek; dinamik bir web sitesine, daha aktif sosyal medya hesaplarına kurumsal basılı materyallerine kavuşacak, kurumsal kimliği güçlenecek.

10 kişilik tam donanımlı BisiDestek timi için gerekli (iş yeleği, kafa feneri, çanta, yağmurluk, vb. gibi) ekipman ve araçlara sahip olunacak.

Afetlerde lojistik kapasitesini arttıracak (4er adet) bisiklet römorku, bisiklet tamir setleri, vb. gibi araç ekipmanlara sahip olunacak.

BisiDestek gönüllüleri, çeşitli kargo bisikletleri kullanma deneyimi elde edecekler.

Yukarıdaki bu ana faaliyetlerimiz dışında, sahada sıkla gözlemlediğimiz depremden etkilenen çocuklara yönelik bir bisiklet eğitimi faaliyeti de ekledik. Ve bu da STDV tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu hibe, gönüllü yönetiminde kurumsallaşma, sosyal girişim kapasitesini geliştirme, sosyal etkiyi arttırma gibi temel konularda BisiKoop’a katkı sağlayacak. Ayrıca bu hibe ile Türkiye’nin pek çok şehrindeki bisikletlilere ulaşmış ve bisikletliler arasında bir ağ oluşturmuş olacağız. BisiDestek girişiminin kurumsallaşması ve gelişmesi, dolaylı olarak ülkemizde bisikletli ulaşımın gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

BisiDestek.org web sitesi de bu destek ile oluşturuldu. Şimdi hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek yeni başarı hikayeleri ile bu bölümü güncellemeye çalışıyoruz.

İlkelerimiz

Kolektif Aklı Çalıştıran
Toplumsal Faydayı Esas Alan
Sürdürülebilirliği Gözeten
İşbirliğine Açık
Demokrasi Kültürünü Önceleyen

Hesap Verebilir, Şeffaf
Deneyimi/Liyakatı Merkeze Alan
Hak Temelli Çalışan
Her türlü Ayrımcılığa Karşı
Eşitlikçi ve Bağımsız bir sosyal girişimiz.

Vizyonumuz

Ülkemizde ve dünyada, çevreye ve insana duyarlı yardımlaşma ve paylaşım kültürünün gelişmesi, toplumsal eşitsizliklerin azalarak daha sürdürülebilir bir dünyanın gelişmesi için verilen mücadelede bisikletlilerin de aktif olarak yer almasıdır. Bu doğrultuda çevreci, barışçı ve iyiden yana bir duruşun, hareketin ve yaşamın sembolü olan bisikletin, bu imajını güçlendirerek başka bir dünyanın mümkün olabileceğine ve değişime yönelik taleplerin öncülerinden birisi olmayı amaçlamaktayız.

Misyonumuz

Vizyonumuz doğrultusunda kurumsallaşıp, ulusal ve uluslararası alanda örgütlenerek, yardım ve destek gereken toplumsal her problemde ilgili tüm kurumlar ile işbirliği yaparak sosyal fayda üretmeyi ve etki yaratmaktır. Bu kapsamda, bisikletli gönüllülere ulaşarak kapasitemizi ve etki alanımızı geliştirmeyi, bisikletin yaşamın tüm alanlarında daha fazla ve daha aktif olarak yer almasını hedeflemekteyiz.

Koordinatör Ekibimiz

Michael Doe

CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

Jane Smith

Art Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

David Smith

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor.

Menü